Naše

Reference - fordshop.cz

fordshop.cz

fordshop.cz

FORD SHOP je unikátní projekt, který jsme nejprve migrovali z jiného systému a od té doby se o něj staráme, kdykoli je to třeba.
Co jsme dělali
  • Grafický návrh e-shopu
  • Implementace grafického návrhu
  • Konzultace
  • Individuální úprava modulů a funkcí
  • Migrace e-shopu z jiného systému na Upgates
  • Programování externích služeb a propojení
Ukázat referenci