Náš

Komplexní SEO pro Upgates e-shop včetně zapojení robotů a umělé inteligence

Konvenční SEO (On-page prvky, meta informace, obsah a externí odkazy) tak jak je známo je stále základním stavebním kamenem SEO a to se jen tak nezmění. V této oblasti se Vašemu projektu bude věnovat jeden z našich Sniperů, který se specializuje pouze na SEO a jeho kontinuální vývoj a plnění výsledků na e-shopu.

Co má SNIPER DESIGN na víc?

Zde to začíná být zajímavé. Běžná SEO správa není schopná se postarat o veškeré aspekty SEO na Vašem e-shopu. SEO není jen obsah. Velice důležitou složkou je samotný zdrojový kód e-shopu, Google prvky, Google meta informace a plnění metrik podle praktik Google. Splnění těchto metrik na maximum Vám zajistí jen zkušený programátor, který zná podrobně systém Upgates.

Víte o někom, kdo se vyzná v Upgates lépe než SNIPER DESIGN?

Jelikož jsme z velké části vývojářská agentura, která se specializuje na automatizaci (v rámci naší platformy syncron.cz) a současně se soustředíme na využití AI (v rámci naší platfromy gptfeed.cz) máme vlastní nástroje, zejména robotické, které při SEU na Upgates používáme.

Zajímá Vás to?

+420 775 181 634(po - pá: 13:00 - 18:00)
info@sniperdesign.cznapište nám kdykoliv

Automatizované a robotické SEO

Google hyper indexace

Vyvinuli jsme vlastní nástroj pro extra rychlou indexaci jednotlivých adres na e-shopu. Relevantní url adresy produktů, variant, kategorií i článků jsme schopni zaindexovat do 3 dnů. Budete tak první mezi konkurenty, kdo indexuje novinku. Nový projekt, doménu nebo jazykovou mutaci dohledáte na Google za 3 dny, namísto běžného času 3 - 6 měsíců. Tento nástroj jako jeden z mála poskytujeme i jednorázově, případně následně i kontinuálně, pro rychlou indexaci nových produktů.


Tento nástroj poskytujeme i jednorázově mimo systém man-days, za cenu 8.000 Kč bez DPH.

Robotická údržba produktových SEO landing page

V případě správné SEO práce, na projektu vznikají stovky až tisíce SEO landing page. Jejich údržba v k aktuální produktové nabídce postupně nabírá na mnoho člověkohodin a stává se tak téměř nereálnou. Proto je ideální nechat jejich údržbu na robotickém zpracování, které “zcela náhodou” máme plně podchycené.

Zapojení umělé inteligence

AI v SEO je potřeba používat umírněně a rozumně. Je potřeba znát její problematiku a odhadovat možné následky do budoucna. AI Vám otevře nevídané možnosti. Při správném zapojení dokáže vytvořit “SEO kulomet”, který je ovšem třeba mít pod kontrolou díky znalostem.

V našem portfoliu naleznete i projekt GPTfeed_, kde s AI aktivně pracujeme

Kontinuální SEO

On-page SEO

On-page jsou základní činnosti, známe je všichni. Nadpisy, titulky a meta informace pro vyhledávač. To jsou informace, které najdete na každém rohu. Stránka musí mít nadpis H1 a pak H2 atd.. Prostě klasika.

Jako každá činnost v SEO i tato ale může mít zajímavé přesahy pokud máte dostatek informací a zkušeností. V rámci on-page proto samozřejmě vyřešíme tyto základní činnosti, ale dále se budeme soustředit na vyladění UI shopu (user interface) uživatelská zkušenost a přínos pro uživatele bylo, je a vždy bude číslo 1 pro Google, proto se na něj zaměřujeme, hledáme problémy na e-shopu, nejčastější odchody ze stránek a úniky pozornosti a řešíme je.

Zpět k základu. Aby bylo možné stavět pokročilé SEO, základy musí být vyřešeny. Mezi základy SEO a on-page jako takového pro vás budeme řešit např:

 • správné vyplnění nadpisů,meta informací i textů
 • potřebná klíčová slova na správných místech
 • nepotřebné duplicitní obsahy
 • příliš krátké nebo příliš dlouhé title a metas
 • stránky nedosahující požadované míry prokliku z vyhledávačů

Obsah

Obsahové aktivity řešíme po celé šířce e-shopu. Od textů pro kategorie až po tvorbu článků na blog. Kontinuálně řešíme:

 • texty pro kategorie
 • texty pro LPs
 • texty pro produktové stránky
 • texty pro články na blogu
 • aktualizaci starších textů, u kterých je třeba aktualizovat zastaralé informace
 • aktualizaci starších textů, které je třeba vylepšit a zlepšit tak pozice daných URLs
 • interní prolinkování mezi všemi typy obsahu (např. interní odkazy z článků na blogu vedoucí na kategorické stránky)
 • identifikaci klíčových slov a obsahu, který aktuálně na e-shopu chybí

Podle typu segmentu daného e-shopu řešíme i další obsahové činnosti jako např. tvorba slovníku pojmů, detailní návody či stránky ohledně dárkových témat.

Linkbuilding

Tak jako budování nových vstupních stránek a obsahu na nich, tak je velice důležité pravidelné získávání kvalitních odkazů a to zvlášť pro konkurenční segmenty. Tato technika rozhodně není přežitá a stále má v rámci Google obrovský význam.

Abychom zdárně získali potřebné odkazy, tak musíme provést vyhledávání vhodných webů ke spolupráci, následně je oslovit a vykomunikovat vše tak, aby se odkazy podařilo získat. Aby měly odkazy pozitivní vliv na zvýšení organické návštěvnosti, tak je nutné si dát pozor na přirozenost získaných odkazů.

Technické SEO

Sledujeme váš projekt a řešíme problémy

Na měsíční/kvartální bázi zkontrolujeme, zda je vše po technické stránce v pořádku. To zahrnuje kontrolu rychlosti webu, mobilní použitelnosti, chybových stránek, duplicit, stránkování, přesměrování a dalších možných nedostatků, které se dozvíme z nástrojů jako je Google Search Console nebo Screaming Frog. U případných problémů popíšeme nedostatky a zároveň připravíme řešení, jak vše napravit.

Vyřešení chyb v kódu hlášených v GSC

Google Search Console posílá standardně veškeré problémy, na které narazí v rámci svého měření. Na začátku spolupráce tyto nedostatky odstraníme a poté váš kód udržujeme stále ve výborné technické kondici. Google se neustále vyvíjí a je potřeba se mu přizpůsobovat na pravidelné bázi. V tomto můžete celou problematiku přenechat nám.

Chyby, které jsou aktuálně na Vašem projektu můžete najít v Google Search Console. Nejvíce v sekci nákupy > Produktové úryvky nebo Záznamy obchodníka. Více na zde na Google Search Console.

Splnění metriky Google PageSpeed Insights

S technickou částí e-shopu souvisí silně i technická kondice pro metriky Google pagespeed. Nejedná se jen o známé činnosti jako optimalizace obrázků, ale velkou roli hraje optimalizace samotného kodu. Jedná se o optimalizaci postupného načítání, logiky načítání, jak je např. cumulative layout shift (CLS) nebo optimalizace řazení postupného načítání java scriptů.

Prověřit kvalitu technického SEO můžete zde: https://pagespeed.web.dev/

Správné nastavení generování sitemap

Sitemap, kterou najdete pod vašedomena.cz/sitemap.xml je primární vstup do dat vašeho e-shopu. Vkládá se do Google Search Console a její optimální nastavení je důležité pro dlouhodobou správnou indexaci vašeho e-shopu.

Zajímá Vás to?

+420 775 181 634(po - pá: 13:00 - 18:00)
info@sniperdesign.cznapište nám kdykoliv

Začátek spolupráce a reporting

Projektové řízení

Projektově řídíme všechny SEO činnosti tak, abychom dokázali kontinuálně řešit důležité obsahové a odkazové záležitosti a zároveň dokázali prioritně řešit případné technické nedostatky. Plánování provádíme kvartálně, poté vždy přizpůsobujeme požadavkům a prioritám v daném měsíci.

Reporting

Reportujeme každý měsíc a to i s přehledem všech činností, které se za daný měsíc uskutečnily. Reporty jsou vytvořené v nástroji Google Looker Studio. Do tohoto jednoho reportu tak dokážeme přidat prioritní data z GA4, Google Search Console a Collabimu.

Měsíční náklady na SEO

STANDARDNÍ SEO

Pro běžnou správu doporučujeme mít na SEO nastavenou časovou dotaci 12 hodin/měsíc. K tomu je vhodné přidat časovou dotaci na copywriting, která by měla být nastavena ideálně na 10 NS/měsíčně. Technického SEO se řeší jako jednorázové zakázky dle rozsahu.

SEO NA PLNO

Pro rychlejší postup doporučujeme mít na SEO nastavenou časovou dotaci 16 hodin/měsíčně. K tomu je vhodné přidat časovou dotaci na copywriting, která by měla být nastavena ideálně na 20 - 30 NS/měsíc. Technického SEO se řeší jako jednorázové zakázky dle rozsahu.

Sazby v rámci SEO

 • hodinová sazba: 1100 Kč / hodina
 • copy 1 normo strana: 350 Kč
 • překlady do SK 1 normostrana 100 Kč

Cíle spolupráce

Mezi hlavní cíle patří zvýšení organické návštěvnosti a samozřejmě také tržeb. To dosáhneme nejen při úpravách aktuálních nedostatků, ale také aktivní tvorbou zmíněných oblastí SEO, kterým se věnujeme

Začátek spolupráce

Na začátku spolupráce se musíme seznámit s vaším projektem. Probereme s vámi hlavní body, které nám pomohou lépe se zorientovat. Rozebereme SEO cíle, cílové skupiny, marže, další řešené marketingové kanály či vaše konkurenční výhody.

Po tomto byznysově zaměřeném úvodu se pustíme do SEO auditu vašeho e-shopu. Pod drobnohledem se podíváme na obsah, odkazové portfolio a důležité technické nedostatky. Z těchto poznatků vytvoříme akční roadmapu, podle které se budeme kontinuálně řídit.

Pro příklad níže uvedeme, co budeme řešit:

 • chybové stránky 4xx a 5xx
 • sitemap.xml
 • rychlost webu
 • mobilní použitelnost
 • architekturu webu
 • identifikaci klíčových slov, které aktuálně na e-shopu chybí
 • kvalitu obsahu u kategorií, informačních stránek či článků na blogu
 • duplicity

Zapomenout nesmíme ani na analytiku. Provedeme základní nastavení GA4, Google Search Console a také Collabimu, ve kterém se měří pozice klíčových slov.

Po seznámení se s projektem, nastavením analytiky a vytvořením roadmapy se můžeme pustit do kontinuálního SEO a tím do tvorby všech důležitých činností.

Zajímá Vás to?

+420 775 181 634(po - pá: 13:00 - 18:00)
info@sniperdesign.cznapište nám kdykoliv